ΟΜΑΔΑ Ω Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την Μαρία Κυριάκη   
Πέμπτη, 24 Μάιος 2012 10:51

Ομάδα Ω

παρουσιάζει στο Φεστιβάλ «Επινοώντας την παράσταση» την παράσταση «Δευτέρα»

therapy

Τι είναι Άνθρωπος;

Ποια η σχέση του Ανθρώπου με το θάνατο;

Ποια η σχέση του Ανθρώπου με το θείο;

 

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Δώμα: Δευτέρα 28.5.2012, ώρα 18:00

Τρίτη 29.5.2012, ώρα 20:00 & 22:00

 

Μιλήστε μου για την «Δευτέρα»

Η πρώτη μέρα της εβδομάδας, η δεύτερη τάξη στο σχολείο, η επόμενη μετά την πρώτη παρουσία ή ένα σημάδι ότι έχεις απομακρυνθεί ελάχιστα από την αρχή. Μια παράσταση σε εξέλιξη για την αποδόμηση του Εαυτού στο Εμείς.

 

Πότε δημιουργήθηκε η ομάδα σας κι από ποιους αποτελείται;

Δημιουργήθηκε πριν τρεις μήνες απ’ όσους αποφάσισαν να τη δημιουργήσουν και αποτελείται απ’ όσους αποφάσισαν να παραμείνουν στο εγχείρημα.

 

Δώστε μου στοιχεία για την ως τώρα δράση σας.

Τώρα αρχίζουν όλα, χωρίς προκαθορισμένη πορεία αλλά με σαφείς στόχους σε ότι αφορά το αντικείμενο έρευνάς μας.

 

Ποια είναι η δική σας αντίληψη για το «Επινενοημένο» θέατρο;

Το «Επινοημένο» είναι αφορμή στο Θέατρο, το Ένα και Αυθύπαρκτο. Βασικό μας ερώτημά   είναι: Τι μπορεί να είναι  θέατρο (θείο ιατρείο) και το σκοπό που καλείται να υπηρετήσει στην παρούσα κοινωνική πραγματικότητα.

 

Με ποιο τρόπο δημιουργήθηκε το παραστασιακό υλικό;

Μέσω  διερεύνησης και συζήτησης πάνω  στην εργασία του Πυθαγόρειου Ινστιτούτου Φιλοσοφικών Ερευνών για την Αθανασία του Ανθρώπου στη Γαύδο (www.pifea.org). Με σκάψιμο προς τα μέσα, ματιές προς τα έξω και διάθεση σύγκλισης των δύο. Οι προσωπικές ανάγκες μας έβαλαν σε μια διαδικασία αντιτιθέμενη στο ρόλο των κοινωνικών επινοημάτων ως έχουν, ώστε να εξερευνήσουμε τα πραγματικά κι ομαδικά «θέλω» έναντι των επιβεβλημένων «θέλω». Η έρευνά μας τροφοδοτείται από βασικά ερωτήματα της ανθρώπινης ύπαρξης: «Τι είναι Άνθρωπος;» , «Ποια η σχέση του Ανθρώπου με το θάνατο;», «Ποια η σχέση του Ανθρώπου με το θείο;».

 

Πως αποφασίσατε να συμμετέχετε στο φεστιβάλ;

Η εγγενής πρόθεση του ανθρώπου να εξερευνήσει, προς το παρόν, ανεξερεύνητα  πεδία της δραστηριότητάς του, μας οδήγησε σ’ αυτή την επιλογή.

 

Ποια είναι η γνώμη σας για την δράση των θεατρικών ομάδων στην Αθήνα;

Με βάση το υπάρχον κοινωνικό μοντέλο και την παρούσα θεατρική πραγματικότητα κάνουμε αυτό που μας επιτρέπεται να κάνουμε.

 

Ποια είναι η γνώμη σας για το Επί Σκηνής;

Προάγει τα θεατρικά δρώμενα σωστά, όπως οφείλει κάθε θεατρικό περιοδικό να κάνει.